Gizlilik Politikası

Bu site, Polonezköy.biz tarafından yönetilmekte ve işletilmektedir. Siteye erişim ve kullanım, aşağıdaki koşullara ve yürürlükteki yasalara tabidir. Bu siteye erişerek, aşağıdaki koşulları tamamen anladığınızı ve bunlara bağlı kaldığınızı kabul etmiş olursunuz.

yeolist.com, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Gizlilik politikası ve aydınlatma metni

Kişisel Verilerin Toplanması, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitemiz üzerinde Google Adsense aracılığıyla standard çerezler dışında kişisel veri toplanmamaktadır. Standard çerezlerin toplanmasına dair bilgilere Google Adsense Çerez Politikası kısmından ulaşabilirsiniz. Bu çerezler, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmek ve site trafiğini izlemek için kullanılır. Bu çerezlerin kullanılmasını gerektiren hukuki yükümlülükler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlarından doğmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Web sitemizde toplanan standart çerezler, web sitesinin trafik analizi ve Google Adsense’in hizmet sağlaması amacıyla Google gibi üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Verilerin işlenme amacı ve verilerin aktarım amacı birbiriyle paraleldir ve KVKK’ya uygun olarak gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Web sitemiz tarafından toplanan çerezler, bu bilgileri toplama amacı geçerli olduğu sürece ve KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde saklanır.

İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için iletişim bilgilerimiz aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Çerez Politikası

yeolist.com, site üzerindeki çerezlerin (cookies) kullanımı konusunda ziyaretçilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir. Ancak, çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgilerin tam ve güncel olmasını sağlamak için gerekli özeni göstermesine karşın, teknik hatalar, bilgisayar virüsleri veya üçüncü taraf saldırıları gibi beklenmedik veya kontrol dışı durumlar nedeniyle oluşabilecek eksiklik veya hatalardan dolayı yeolist.com sorumlu tutulamaz.

Siteye bağlantı verilen veya site üzerinden ulaşılan diğer web siteleri üzerindeki çerez uygulamalarından yeolist.com sorumlu değildir. Bu sitelerin çerez uygulamaları hakkında bilgi almak ve/veya çerezleri reddetmek için söz konusu sitelerin gizlilik politikalarını incelemeniz önerilir.

yeolist.com olarak, ziyaretçilerimizin hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz yararlanmasını sağlamak amacıyla sitemizde çerez (cookie) kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası, siteyi ziyaret eden ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?

Çerezler, internet sitemiz, tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve internet sitesini sizler için kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Çerezler; ad-soyadınız, adresiniz, şifreniz ve hassas nitelikteki kişisel verilerinizi toplamaz ve kaydetmez.

Çerezleri Kullanım Amacı

Çerezler, genel olarak, internet sayfasının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır. İnternet sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılır. Oturum Çerezleri, siz tarayıcınızı kapattığınızda çalışmayı durdurur. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun süre kalır. Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılır: ·

 1. Taleplerinizi ve sorunlarınızı tespit edebilmek,
 2. Aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak, ·
 3. Sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanızı sağlamak
 4. Sitemizdeki ziyaret tecrübenizi iyileştirilmek,
 5. Hizmetleri size özel hale getirebilmek ve daha önceki tercihlerinizden yola çıkarak öneriler sunabilmek

Rızanız doğrultusunda, siteye giriş yaptığınızda sizlerle paylaşacağımız haberleri, bültenleri, duyuruları geliştirmemiz amacıyla da çerezleri kullanırız. Örneğin, daha önce internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, çerezleri kullanarak size bültenlerimizi yayınlayabiliriz. Ayrıca, bir reklamın veya ürün görselinin, kaç kez gösterildiğini ve tıklandığını sayabilmek ve bunlara ilişkin istatistikler oluşturabilmek amacıyla da çerezler kullanabiliriz.

Birinci Taraf Çerezler

Birinci taraf çerezler, Opak Hukuk tarafından cihazlarınıza koyulan çerezlerdir. Bu çerezler, yukarıdaki amaçlar dahilinde, yeolist.com iştiraklerimiz, internet sitesi sözleşmelerini yerine getirdiğimiz iş ortaklarımız tarafından kullanılabilir.

Çerezleri Engelleme

Herhangi bir çerez almak istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını çerez alındığında size bildirimde bulunacak şekilde değiştirebilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Ayrıca size gönderilmiş çerezleri silebilirsiniz. Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan “Yardım” seçeneği web tarayıcı çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir. Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: ·

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes ktop&hl=tr

Mozilla:

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies

Web sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezlerin silinmesi mümkün değildir. Bunun dışında bazı çerezleri silmenizde halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.